Salgsbetingelser

1. Generelt

Tea of Asia AS selger produktet LeCharm. Avtalen består av de opplysningene som er gitt på nettsiden og avtalegrunnlaget for kjøpet.

Salgsbetingelsene gjelder for salg av varer og tjenester fra lecharm.no til forbrukere. Disse vil sammen med din bestilling og ordrebekreftelse, utgjøre et samlet avtalegrunnlag for kjøpet. Kjøp kan kun foretas av myndige personer over 18 år.

Ved salg til bedrifter gjelder disse betingelsene så langt de passer, imidlertid får bedrifter ikke bedre rettigheter enn hva som fremgår av kjøpsloven. Forbrukerkjøpsloven og angrerettloven kommer ikke til anvendelse for bedrifter, og e-handelsloven gjelder bare i den utstrekning som fremgår av loven (særskilte bestemmelser i loven om forbrukerkjøp gjelder ikke for bedrifter).

2. Partene
Selger er: Tea of Asia AS
Org. nr: 917 285 403
Adresse: Myklerudveien 35, 1454 Fagerstrand
E-post: kundeservice@lecharm.no
Telefon: 37235017

Kjøper er den som er oppgitt som kjøper i bestillingen uavhengig av salgskanal. Kjøper er i det følgende også benevnt som ”du”, ”din” eller ”ditt”.

3. Bestilling- og avtaleprosess
Avtalen er bindene for begge parter når bestillingen er mottatt av selger. Kjøper mottar ordrebekreftelse på e-post som viser bestilte produkt, antall og pris. Kjøper må kontrollere ordrebekreftelsen, dersom du oppdager feil på ordrebekreftelsen må du ta kontakt med selger.

Vi forbeholder oss retten til å kansellere din bestilling eller deler av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgt vare vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.

Selger står fritt til å selge sine fordringer til en tredjepart. Ved papir faktura overdras Fordringen/fakturaen i sin helhet til Finans 2. Dersom ikke annet fremgår skal betalingen  Finans 2. Selger og Finans 2 står fritt til å innhente kreditt opplysninger før bestilling og løpende igjennom kundeforholdet.

Ved tegning av abonnement gjelder eget avtalevilkår underskrevet opplyst og godkjent ved bestilling.

4. Priser
Alle priser er oppgitt i norske kroner og er inkludert merverdiavgift og eventuelt andre gebyrer og avgifter som staten til enhver tid fastsetter.

Prisene kan variere avhengig av salgskanal distribusjon, og spesielle tilbud.  Prisene er stadig i forandring og vi tar forbehold om prisendringer som følge av endrede priser fra våre leverandører eller valutaendring.

5. Betaling

Kunde velger selv om de ønsker å betale med faktura, Visa, MasterCard eller vipps. Ved faktura tilkommer et fakturagebyr på kr. 10,- Et fraktgebyr tilkommer dersom dette er spesifisert ved betaling.

6. Levering 
Levering av produktene skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt på ordrebekreftelsen. Vi har ansvar for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse.

Dersom vi ikke får levret på det avtalte stedet vil pakken leveres på nærmeste postkontor med hentelapp i postkassen. Normalt vil du motta produktet innen 3-12 avhengig av transport tid, og senest 30 dager etter bestilling. Vi sender til hele Norge med unntak av Svalbard og Jan Mayen

Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra Tea Of Asia sin side, i annonser o.l. og/eller i nettbutikken som er større enn 10% av normal utsalgspris, kan Tea Of Asia ensidig endre, slette eller avvise ordre. Dette gjelder selv om kunde har mottatt ordrebekreftelse eller lignende. Slike feil må imidlertid korrigeres i løpet av rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

7. Angrerett
Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Ønsker du å benytte deg av angreretten så skal angrefristskjema benyttes. Angreretten forutsetter at du må gi beskjed innen 14 dager fra du mottar leveransen. Varen, inklusiv vedlagte faktura samt utfylt angrefristskjema sendes tilbake. Produkt(er) må av hensyn til hygiene og helsevern, returneres uten at forseilingen er brutt, ellers tapes angreretten jf. angrerettloven § 22 første ledd g. Du må bære de direkte kostnadene ved å returnere produktet.

Dersom du ikke har mottatt angrerettskjema enten i ordrebekreftelsen eller ved levering av produktene, utløper angrefristen 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige angrefristen. Dersom du mottar angrerettskjema innen disse 12 månedene, utløper angrefristen 14 dager etter den dagen du mottok angrerettskjemaet.

Ved abonnement er det kun angrerett på første pakke. Det er ikke angrerett på videre abonnement forsendelser. Dersom ikke annet fremkommer blir originalkrav stående selv om vare sendes tilbake. Du har risikoen for transporten av varen tilbake til oss.

Varer skal returneres til: Direct House Arendal, Bjørumsvegen 15, Postboks 19, 4855 Froland.

8. Reklamasjon 
Det gis reklamasjonsrett etter forbrukerkjøpsloven dersom pakken er skadet ellet produktet har feil/mangler. Vennligst kontakt kundeservice for å avtale reklamasjon og finne en løsning som passer best for deg.

Tea Of Asia er kun ansvarlig for verditap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis vi godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor vår kontroll, og som vi ikke med rimelighet kunne vente å unngå eller overvinne følgene av.

Vi er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra vår side.

Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

9. Kundeservice
Kundeservice står alltid tilgjengelig dersom du har problemer, spørsmål eller tilbakemeldinger. Vi gjør vårt ytterste for at du skal være fornøyd med produktene du kjøper hos oss, og vi forsøker å svare deg så fort som mulig.

Kundeservice nås enklest via e-post kundeservice@lecharm.no eller på telefon 37235017 i hverdager mellom 09.00 – 15.00.

10. Nyhetsbrev og kommunikasjon

Vi tilbyr nyhetsbrev på epost og/eller SMS. Innholdet i disse vil ofte være tilpasset deg, med relevant informasjon og tilbud.  Det er frivillig å motta disse nyhetsbrevene, og du må eksplisitt gi ditt samtykke i forbindelse med kampanje, registrering eller på «min side». Alle dine samtykker kan administreres under «mine samtykker» på «min side», du kan også avslutte nyhetsbrevene ved å klikke på linken nederst i nyhetsbrevet eller sende STOPP melding på SMS.

Dersom din handel blir avbrutt, sender vi deg e-poster med en påminnelse om de produktene du la i din handlevogn. Dette gjør vi som en ekstra kundeservice for å gjøre kjøpsopplevelsen hos oss så smidig og enkel som mulig.

Pris og tilgjengelighet på produktene i e-posten er basert på det tidspunktet du la dem i handlevognen. Vi tar forbehold om at prisene kan endres under ulike kampanjer med utløpsdato. Produktene kan også bli utsolgt.

Vi sender også ut bestillings- og sendingsdokumenter, spørreundersøkelser og oppfølgnings e-post relatert til gjennomførte kjøp hos oss.

 

11. Kundeopplysninger/Personvern
Alle bestillingsopplysninger og personalia oppgitt av kjøper ved bestilling, lagres i selgers systemer. Alle kundeopplysninger bli godt ivaretatt og i henhold til personopplysingsloven.

Ved å akseptere salgsbetingelsene og bli en kunde hos komplett godtar du at vi personaliserer innholdet på web-siden basert på dine bevegelser og historikk, samt at dataene brukes til å legge deg inn i en interesse gruppe, slik at du mottar relevant markedsføring på eksterne web sider.

Dette gjør vi ved hjelp av eksterne og interne informasjonskapsler og systemer, blant annet ved å analysere info om hvordan du benytter nettstedet, hvilke produkter du ser på, hva du har kjøpt og hva du er interessert i.

12. Bruk og virkning
Selger fraskriver seg ethvert ansvar vedrørende uforsiktig bruk av produktet. Produktet skal lagres mørkt, tørt og ikke over romtemperatur. Produktet er ingen erstatning for et variert kosthold. Anbefalt døgndose bør ikke overskrides. Produktet bør ikke brukes av gravide og ammende. I tilfeller hvor kjøper har eksiterende eller forhenværende sykdommer, bruker medisiner eller er usikker på produktet anbefales det å konsultere med lege før bruk.

13. Endring i vilkårene

Vi forbeholder oss retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

14. Force majeur

Er vi forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den, så som ved brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta- restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Blush fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

15. Lovvalg og verneting
Avtalen er underlagt norsk rett. Tvist mellom kjøper og segler skal søkes løst gjennom forhandlinger. Rett verneting er Oslo Tingrett.

16. Copyright

Innhold på lecharm.no er Tea Of Asia sin eiendom. Dette innhold er beskyttet etter opphavsrett, markedsførings- og varemerkelovgivning. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder beskrivelse av produktene, bilder/grafikk, design og layout og annet innhold på sidene ikke kan lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er tillatt etter lovgivning eller etter samtykke fra Tea Of Asia AS.