Angrerett

Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Ønsker du å benytte deg av angreretten så skal angrefristskjema benyttes. Angreretten forutsetter at du må gi beskjed innen 14 dager fra du mottar leveransen. Varen, inklusiv vedlagte faktura samt utfylt angrefristskjema sendes tilbake. Produkt(er) må av hensyn til hygiene og helsevern, returneres uten at forseilingen er brutt, ellers tapes angreretten jf. angrerettloven § 22 første ledd g. Du må bære de direkte kostnadene ved å returnere produktet.

Dersom du ikke har mottatt angrerettskjema enten i ordrebekreftelsen eller ved levering av produktene, utløper angrefristen 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige angrefristen. Dersom du mottar angrerettskjema innen disse 12 månedene, utløper angrefristen 14 dager etter den dagen du mottok angrerettskjemaet.

Ved abonnement er det kun angrerett på første pakke. Det er ikke angrerett på videre abonnement forsendelser. Dersom ikke annet fremkommer blir originalkrav stående selv om vare sendes tilbake. Du har risikoen for transporten av varen tilbake til oss.

Varer skal returneres til: Direct House Arendal, Bjørumsvegen 15, Postboks 19, 4855 Froland.

Angrerettskjema kan lastes ned her: Angreskjema

Aktiv handling

Det forplikter en aktiv handling* fra deg på en slik måte at det ikke er noen tvil om at du benytter deg av din angrerett. Med en aktiv handling kan vi behandle saken på en rask og effektiv måte for begge parter, iht. angrerettloven (* ref. 14 dagers fristen nevnt i angrerettloven § 11).

Passiv handling

Dersom du ikke henter ordren og forholder deg ellers helt passiv, vil dette ikke gi oss noen indikasjoner om hvorfor pakken ikke er hentet. Du vil da ikke ha oppfylt kravene som stilles til deg i henhold til Angrerettloven §11 og §13, og mister således retten til å gå fra avtalen. Når ordren kommer tilbake som uavhentet vil den bli kreditert i sin helhet og varene lagt tilbake på lager. Vi vil sende egen faktura pålydende porto to veier, pluss uavhentet gebyr pålydende kr. 160,- for å dekke våre håndteringskostnader.